Om Sennans MC-verkstad

Något vi hela tiden eftersträvar är att vi alltid ska anpassa oss efter dina behov som kund och att alltid komma överens om ett pris innan något arbete påbörjas för att undvika chocksummor i efterhand. Detta kombinerar vi med att alltid hålla låga priser samt ge två månaders garanti på utförda jobb.

Istället för att ligga mitt i centrum och ha den senaste arkitekturen sparar vi de pengarna så du slipper betala för det när du ska lämna in din MC för service eller reparation. Men va säker, vi har samma kompetens och vi använder endast den senaste utrustningen.

Som extra service åt dig som kund kan vi även hämta din MC, moped eller ATV och köra hem den till dig när den är klar. Du kan alltså serva ditt fordon hela året utan att behöva tänka på väder och vind eller på om fordonet är påställt eller okörbart.

Motorcykel ATV på Sennans MC-verkstad.